دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


هر سازمانی برای انجام ماموریت ها و رسیدن به اهداف سازمانی خود نیازمند منابع مختلف شامل : مالی ، فیزیکی ، تجهیزاتی ، اطلاعاتی و منابع انسانی است. در این بین ارزش و اهمیت منابع انسانی به جهت پویایی ، داشتن انگیزه و مهارت و مهم تر از همه برقراری روابط عاطفی و انسانی بالاتر و برتر از منابع دیگر می باشد .
رسالت شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات تقویت کیفی ، انگیزش و مهارت های سازمانی پرسنل و به دنبال آن بالا بردن کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و بالتبع جلب رضایت مشتریان می باشد . در این راستا ارادهء مدیریت و کارکنان شبکه بهداشت و درمان با اتکا به توان و مهارت بالای انسانی در صدد دست یابی به سطوح مطلوب و قابل قبولی از رضایت مراجعین می باشد .
 
دکتر عبد الرحیم فردوسی
مدیر شبکه بهداشت و درمان محلات
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved