دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

 

واحد

آموزش بهداشت شبکه بهداشت شهرستان محلات

مسئول:

خانم فاطمه هندی

 

تحصیلات:

کارشناس بهداشت عمومی

شماره تلفن:

3222025-3222611-3222311  داخلی 144

*

نام پرسنل

تحصیلات

نوع فعالیت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

شرح وظایف :

·         جمع آوری تحلیل و ارائه اطلاعات و گزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی

·         تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز

·         انجام فرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت

·         جذب سازماندهی و توانمندسازی رابطین سلامت اعم ازسازمان ها و ادارات درجهت ارتقای سطح سلامت افراد خانواده و جوامع

·         ترغیب مردم برای شرکت فعالانه در اقدامات بهداشتی

·         آگاه نمودن مردم درباره خدمات طبی و بهداشتی کشور

·         ارزیابی نیازهای فردی و اجتماعی برای آموزش سلامت

·         تجهیز افراد به دانشها  ومهارتهای لازم و نفوذ درگرایشهای آنان به نحوی که بتوانند مسایل بهداشتی خویش راحل نمایند.

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved