دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

 

واحد

بهداشت روان شبکه بهداشت شهرستان محلات

مسئول:

آقای محمدعلی رحیمی

 

تحصیلات:

کارشناسی روانشناسی

شماره تلفن:

3222025-3222611-3222311  داخلی142

*

نام پرسنل

تحصیلات

نوع فعالیت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

شرح وظایف :

·   تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی به منظورآشنایی مردم به اصول بهداشت روانی بااستفاده ازوسایل ارتباط جمعی

·   بررسی وتحقیق درموردبیماریهای روانی

·   تهیه وتنظیم استانداردهای لازم جهت بهداشت روان

·   کمک به روانپزشک درزمینه روان سنجی وتهیه شناسنامه روانی افراد

·   تهیه وتنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت روانی وپیشگیری ازبروزبیماریهای روانی.

 
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved