دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

 

واحد

بهداشت محیط  شبکه بهداشت شهرستان محلات

مسئول:

آقای وحید اکبری

 

تحصیلات:

کارشناس بهداشت محیط

شماره تلفن:

3222025-3222611-3222311  داخلی125

*

نام پرسنل

تحصیلات

نوع فعالیت

1

مهدیه آشوری

 

 

2

 

 

3

 

 

شرح وظایف :

·   حضور فعال و مشارکت در زمینه آموزش جوامع روستایی و خانواده ها برای پذیرش بهورزان

·   نظارت آموزش و سرپرستی مستمر به ویژه در مواقع کارآموزی در خانه بهداشت

·   شرکت در اجتماعات روستایی به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

·   بازدید از نحوه فعالیت بهورزان

·   مشارکت در اجرای آموزشهای پزشکی

·   شرکت در برنامه های بازدید از منازل روستایی .مفهوم برنامه شهرسالم

 

شهر سالم از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت شهری است که در آن با آفرینش و گسترش پیوسته شرایط فیزیکی ، اجتماعی ، زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، محیطی فراهم شود که در اثر آن مردم جامعه ضمن حمایت یکدیگر و مشارکت گروهی در انجام کلیه امور زندگی، قابلیتهای خود را به حداکثر ممکن برسانند.

برنامه شهرهای سالم سبب بهبود وضعیت سلامت و کیفیت زندگی از طریق اصلاح شرایط زندگی - خانه - مدرسه - محل کار- شهر و جایی که مردم زندگی و کار می کنند ، می گردد .

 

برنامه شهرهای سالم مسائلی ازقبیل موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد :

 

·           خدمات بهداشتی

·           تامین آب آشامیدنی

·           بهسازی محیط زیست ورفع آلودگی

·           مسکن

·           و...

 

 

اهداف شهرسالم

 

·           ارتقاء خدمات بهداشتی وزیست محیطی

·           افزایش آگاهی وظرفیت سازی

·           بسیج جامعه وبخش دولت

·           قراردادن سلامت درمرکزتوجه ودستورکاربرنامه

·           رهبری وتقویت روحیه مشارکت درزمینه بسیج منابع بالقوه

 

 

مفهوم برنامه روستای سالم

 

·           برنامه روستاهای سالم مشابه رویکردنیازهای اساسی توسعه است .

·           سلامت به عنوان نقطه ورودی اولیه

·           ایجادیک محیط حمایتی

·           همکاریهای بین بخشی درتمام سطوح

·           فعالیتهای مرتبط با سلامت به عنوان الزامات محلی پذیرفته شده اند.

 

 

اهداف روستای سالم

 

·           ترویج و بسیج اقدامات زیست محیطی و سلامتی

·           تسهیل همکاریهای بین بخشی

·           اولویت قائل شدن به بهبود خدمات بهداشت محیط

·           ایجاد محیط های حمایتی

·           ادغام برنامه های محلی در برنامه های توسعه ای شهرستانی .

 

 

تاریخچه

 

·           درسال 1370(دسامبر1991) برگزاری سمپوزیوم شهرسالم و پذیرش شهرسالم در ایران

·           درسال1371شروع برنامه بامسئولیت وزارت بهداشت و همکاری سایر بخشها درکوی سیزده آبان تهران

·           درسال 1375مصوبه هیئت دولت و تشکیل شورای هماهنگی شهرهای سالم

·           درسال 1378 اصلاح مصوبه هیئت دولت و تصویب برنامه روستای سالم و تغییر نام "شورای هماهنگی شهرهای سالم"به "شورای هماهنگی شهرهای سالم و روستاهای سالم"

·           درسال 1379پذیرش رویکرد نیازهای اساسی توسعه و اجرای آن در10روستای پایلوت درسه استان آذربایجان غربی- بوشهر- چهارمحال و بختیاری

·           درسال1384ادغام برنامه روستای سالم با رویکرد نیازهای اساسی توسعه

 

پروژه شهرسالم- روستای سالم درشهرستان محلات

 

·           صدور مجوز اجرای پروژه در شهرستان محلات ازسوی وزارت بهداشت و درمان درسال 1389

·           برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی جهت کارشناسان و مدیران شهرستان در خرداد90

·           صدور ابلاغ اعضاء کمیته بین بخشی

·           تشکیل اولین جلسه کمیته بین بخشی و تصویب منطقه پایلوت شهری (شهرک امام خمینی) و روستایی (آبگرم)

·           تشکیل اولین جلسه هماهنگی با اعضاء هیئت امناء بهره برداران منطقه آبگرم جهت بررسی مشکلات منطقه.

  

فايلها
شهر سالم.docx 19.34 KB
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved