دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

 

واحد

مبارزه با بیماریها شبکه بهداشت شهرستان محلات

مسئول:

آقای محمدرضا محمدی

 

تحصیلات:

کارشناس بهداشت عمومی

شماره تلفن:

3222025-3222611-3222311  داخلی 124

*

نام پرسنل

تحصیلات

نوع فعالیت

1

وحید آریان پور

 

 

2

علی اکبر سلطانی

 

 

3

 

 

 

شرح وظایف :

·   انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها

·   پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه

·   پیش بینی  وتهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه

·   نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( سمپاشی ، بیماریابی ، نمونه برداری ، مبارزه باناقلین ، واکسیناسیون و امورقرنطینه ، آزمایش نمونه ها ، مبارزه و کنترل اپیدمی ها و درمان ، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و...)

·   پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر واحدهای تحت سرپرستی

 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved