دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

 
 

واحد

گسترش شبکه بهداشت شهرستان محلات

مسئول:

آقای حسن حسینی

 

تحصیلات:

کارشناس بهداشت عمومی

شماره تلفن:

3222025-3222611-3222311  داخلی126

*

نام پرسنل

تحصیلات

نوع فعالیت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

شرح وظایف :

·   بهره گیری ازاطلاعات جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

·   نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی

·   تهیه و اجرای پروژه های تحقیاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام سلامت در منطقه

·   توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی درجهت نیل به شبکه های جامع سلامت

·   پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی

·   تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی مرتبط با واحد و تعیین نیازها و اولویت ها

·   گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود بهداشتی.

 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved