دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

 

واحد

بهداشت مدارس شبکه بهداشت شهرستان محلات

مسئول:

خانم سوسن رستمی

 

تحصیلات:

کارشناس بهداشت عمومی

شماره تلفن:

3222025-3222611-3222311  داخلی123

*

نام پرسنل

تحصیلات

نوع فعالیت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

شرح وظایف :

·   نظارت برعملکرد مراکز بهداشتی- درمانی و ارائه پس خوراند به مراکز ذیربط

·   نظارت برتشکیل پرونده های بهداشتی مدارس

·   تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان و مراقبت ازابتلا به بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس

·   برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان

·   اطلاع به موقع آمار وگزارشات لازم به مراکز بهداشت استان

·   همکاری درطرحهای تحقیقاتی و شرکت درجلسات وکمیته های هماهنگی ویا آموزشی تشکیل شده

·   پیگیری درتامین تجهیزات مورد نیاز معاینات ادواری و سایر مراقبت های انجام شده در مدارس
 


مهارت های ده گانه زندگی
خودآگاهی
خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.
همدلی
همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد  درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتوانند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.
ارتباط مؤثر
این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.
روابط بین فردی
این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.
تصمیم گیری
این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند ، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.
حل مسأله
این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.
تفکر خلاق
این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.
تفکر انتقادی
تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند.
توانایی حل مسأله
این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد ، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.
توانایی مقابله با استرس
این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.
 
اجزای مهارتهای ده گانه زندگی
خودآگاهی
ü     آگاهی از نقاط قوت
ü     آگاهی از نقاط ضعف
ü     تصویر خود واقع بینانه
ü     آگاهی از حقوق و مسئولیت ها
ü     توضیح ارزشها
ü     انگیزش برای شناخت
مهارتهای ارتباطی
ü     ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
ü     ابراز وجود
ü     مذاکره
ü     امتناع
ü     غلبه بر خجالت
ü     گوش دادن
همدلی
ü     علاقه داشتن به دیگران
ü     تحمل افراد مختلف
ü     رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر
ü     دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)
ü     احترام قائل شدن برای دیگران
مهارتهای بین فردی
ü     همکاری و مشارکت
ü     اعتماد به گروه
ü     تشخیص مرزهای بین فردی مناسب
ü     دوستیابی
ü     شروع و خاتمه ارتباطات
مهارتهای حل مسأله
ü     تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق
ü     درخواست کمک
ü     مصالحه (برای حل تعارض)
ü     آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات
ü     تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه
مهارتهای تفکر خلاق
ü     تفکر مثبت
ü     یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید)
ü     ابراز خود
ü     تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری)
ü     تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات
مهارتهای مقابله با هیجانات
ü شناخت هیجان های خود و دیگران
ü ارتباط هیجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار
ü مقابله با ناکامی ، خشم ، بی حوصلگی ، ترس و اضطراب
ü مقابله با هیجان های شدید دیگران
  مهارتهای تصمیم گیری
ü تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.
ü تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها
ü تعیین اهداف واقع بینانه
ü برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود
ü آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید
مهارتهای تفکر انتقادی
ü ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار
ü آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
ü واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
ü آگاهی از نقش یک شهروند مسئول
مهارتهای مقابله با استرس
ü     مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر نیستند
ü     استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد)
ü     مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
ü     آرام ماندن در شرایط فشار
ü     تنظیم وقت

 


کنترل استرس در دانش‌آموزان

همه ی آدم ها چه پیر، چه جوان بارها احساس کرده اند که زیر بارفشار روانی قرار دارند. این احساس به صورت نگرانی، زیر فشار بودن، کسل شدن، غمگینییا مجموعه ای از این حالات پیش می آید و دلیل آن هم وجود مشکلات زندگی و ناتوانی درکنار آمدن با دیگران است. بسیاری از موقعیت های معمولی ممکن است در دراز مدت سبباحساس استرس در شما شوند. ممکن است درس و مدرسه روی هم انباشته شود، نگرانی برایامتحان دادن آرامشتان را به هم بریزد، در مدرسه با معلم خود مشکلاتی پیدا کنید،مورد تمسخر و زورگویی دوستان خود قرار گیرید، بحث و جدل هایی با اعضای خانواده و یادوستان نزدیک خود پیدا کنید. فشار روانی ممکن است گاهی حال شما را بدتر کند. مثلاوقتی که شاهد جدال هایی در محیط خانواده ی خود هستید، زمانی که پدر و مادرتان میخواهند جدا شوند و یا شخصی از نزدیکان تان بیمار و یا فوت شده است، احساس کسالت وناراحتی شما شدیدتر میشود.

پیامدهای فشار روانی
اثرات فشار روانیبستگی به نوع استرس، شدت و زمان حضور آن دارد. هر کس به روشی خاص به استرس واکنشنشان می دهد. این که چگونه با آن فشار کنار بیایید به شخصیت شما و تجاربی که درگذشته در ارتباط با کنار آمدن با استرس داشتید برمی گردد. از این گذشته اگر شخصمورد اعتمادی داشته باشید که بتوانید راحت با او صحبت کنید یا اگر اطرافیان شما رادرک کنند و مورد حمایت آنها باشید، روبرو شدن با فشار روانی برای تان ساده تر میشود و برعکس اگر احساس تنهایی و بی کسی کنید، غلبه بر استرس دشوار تر می گردد. بدنشما به گونه ای طراحی شده است که قادر به رویارویی با خطر در مواقع بیماری و یاحالت های اورژانس هست. آدرنالین، کورتیزول و دیگر هورمون ها در برابر خطرات شما راکمک می کنند که مقاوم باشید و مبارزه کنید و یا از مهلکه فرار کنید، اما بدن شما بافشارهای دراز مدت سخت تر کنار می آید. این فشارها در شما ایجاد حالت خستگی می کند وسبب بی اشتهایی یا کم اشتهایی در شما شده و یا خواب تان را به هم می ریزد. ممکن استدچار سردرد و شکم درد شوید و چنانچه به مدت طولانی ادامه یابد بیمارتان میکند.


رویارویی با استرس
شماری از مردم در رویارویی با استرس واکنشهای نامناسبی از خود نشان می دهند؛ مانند کشیدن سیگار و مصرف داروهای آرام بخش،برخی دیگر با انکار موضوع، کم اهمیت جلوه دادن آن و کناره گیری و گروهی دیگر باواکنش های هیجانی افراطی همچون عصبانیت و برخوردهای پرخاشگرانه با اطرافیان، بهاسترس پاسخ می دهند. اگر به استرس به عنوان مسئله ای که بایستی حل شود نگاه کنید وموارد زیر را بررسی کنید، در غلبه بر آن موفق تر خواهید بود:
 
·     موقعیت هایی کهشما را تحت فشار می گذارد و انواع آن را بررسی کنید.
·     به این موضوع که چنینموقعیت هایی به چه اشکال دیگر می توانستید با استرس روبه رو شوید فکر کنید، در آنصورت احساس کنترل بهتری بر استرس خواهید داشت.
·     بیندیشید که اگر جور دیگریرفتار می کردید واکنش دیگران در برابر شما چه تفاوتی داشت.
·     کوشش کنید شیوه هایدیگر برخورد با استرس را تمرین کنید. شاید کمی خجالت آور باشد، اما تلاش کنید با یکدوست تمرین کنید.
·     اولین باری که این برخورد را در شرایط واقعی خواهید داشتممکن است با شکست مواجه شوید، بنابراین بایستی از پیش آمادگی پذیرش این شکست راداشته باشید، اما حتما تلاش کنید دوباره آن را انجام دهید.
·     تمام چیزهایی را کهفکر می کنید مسائل را آسان تر می کند یادداشت کنید.


بهترین راه حل را پیداکنید
از خود بپرسید «آیا با روش برخوردی که در برابر این موقعیت در پیشگرفته ام احساس راحتی می کنم؟» و آیا این نوع رفتار آنچه را که من می خواهم به منمی دهد. مثلا اگر شما به درس و مدرسه بی اهمیت شده اید، ممکن است برای مدت زمانکوتاهی مشکلی احساس نکنید، ولی متوجه خواهید شد که سخت است وارد دانشگاه شوید و یایک شغل مناسب پیدا کنید.
از خود بپرسید «آیا راه دیگری برای مقابله با مشکل دراین شرایط هست که بهتر از روش همیشگی ام که با آن برخورد می کنم باشد؟»
تفکر اینچنینی برای تان سودمند است، به ویژه وقتی که در شرایط غیرمعمول قرار می گیرید،مانند وقتی که کسی برای تان قلدری می کند، وقتی به شما مواد مخدر تعارف می کنند ویا زمانی که در خیابان تهدیدتان می کنند. در چنین شرایط فریبکارانه ای برای آنکهبتوانید آن طور که می خواهید رفتار کنید، لازم است که قبلا تمرین کرده باشید. اگراحساس کردید آنچه را که تصمیم به انجام آن دارید برای تان مشکل است، کوشش کنید بادوستان یا اعضای خانواده در میان بگذارید. آماده کردن فهرستی از مزایا و معایب هرروش به شما کمک می کند که تصمیم بگیرید کدام را برگزینید.


اگر نتوانستیدغلبه کنید، کمک بگیرید
گاهی به نظر می رسد در استرس غرق شده اید. به ویژهزمانی که شرایط به ضرر شما و در جهت تقویت استرس پیش می رود. مسائل و مشکلات پابرجاهستند و فکر می کنید راه حلی برای آنها پیدا نمی شود و خلاصه این که احساس می کنیدبدجوری در تله افتاده اید، اگر چنین احساسی دارید، لازم است کمکبگیرید.
کسانی که می خواهید با آنها صحبت کنید بهتر است افراد زیرباشند:
 
·     پدر و مادر، یکی از اعضای خانواده یا دوست خانوادگی
·     دوستصمیمی
·     معلم یا مشاور مدرسه
·     مشاور یا مددکار اجتماعی
·     روحانی یا فردمورد اعتماد در محل
·     پزشک خانوادگی می تواند به شما کمک کند و یا در صورت نیازشما را به یک روانشناس یا روانپزشک ارجاع دهد.


چه زمانی باید کمکگرفت؟
·     فشار روانی سلامت شما را تهدید کند.
·     آن قدر ناامید شده باشیدکه به ترک تحصیل، فرار از خانه یا آسیب رساندن به خود فکر کنید.
·     احساس کنید بیحوصله، افسرده و گریان هستید و یا تصور کنید زندگی ارزش زیستن ندارد.
·     اشتهایخود را از دست داده و به دشواری به خواب بروید.
·     نگرانی ها، افکار و احساساتیدارید که بیان آن برای تان دشوار است، زیرا می پندارید که دیگران شما را درک نمیکنند و ممکن است فکر کنند دیوانه اید.
 
فشار روانی ممکن است به قدری شما را آزار دهدکه حس کنید صداهایی به شما می گویند چه کار کنید و یا شما را وادار به انجامرفتارهای عجیب و غریب کنند. اکنون شما می دانید که استرس چیست و با ورش هایرویارویی سودمند آن نیز آشنا شدید و همچنین دانستید که اگر شدت فشار روانی بیش ازاندازه باشد و نیاز به کمک داشته باشید چه زمانی و از چه کسانی کمک بگیرید. مطمئنباشید که هر یک از این روش ها شما را در غلبه بر استرس یاری می دهد و با احساسپیروزی به دست آمده از این مبارزه کم کم خود را آماده ی رویارویی با استرس هایآینده می بینید و ترسی از روبرو شدن با آن ها نخواهید داشت.
 بهداشت روانی
منظور از بهداشت روانی، سازگاری فرد با محیط اطراف خود می باشد، در صورتی که فرد بتواند خود را به راحتی با محیط اطراف تطبیق دهد، قابلیتهای خود را بروز دهد و فاقد اختلالات عاطفی و رفتاری باشد، از بهداشت روانی برخوردار است . والدین در تأمین بهداشت روانی کودک، نقش مهمی به عهده دارند.
 
به منظور برخورد صحیح با فرزندان ، والدین باید به نکات زیر توجه نمایند :
1-  داشتن اطلاعات کافی از نیازهای گوناگون کودکان : کودک نیاز به امنیت ، آرامش ، محبت متقابل ، تعلق به گروه وشکوفایی دارد. والدین باید نسبت به نیازهای جسمی ، روانی وعاطفی کودک ، آشنایی کامل داشته باشند . 
2-  توجه به مراحل رشد کودک و ویژگیهای هر مرحله از رشد : کودک همیشه باید در حال تکوین وتحول در نظر گرفته شود ، به این ترتیب:
باید از تربیت تکوینی بهره جست . تربیت تکوینی ، نوعی از تربیت است که مبتنی بر ویژگیهای رشدی کودک ، توانمندی های ذهنی و عقلانی وی می باشد. بنابراین ، والدین باید از ویژگیهای مختلف کودک در مراحل رشد ، مسائل آموزشی ومشکلات عاطفی وی آگاه باشند وبر شخصیت کودک و مسائل آن اشرف کامل داشته باشند.
 
راهکارهای عملی موثر در تأمین بهداشت روانی کودکان ، عبارتند از :
 
v      انتخاب الگوی واحد و مشترک توسط هر یک از والدین ، در الگو پذیر کردن کودک ، به منظور جلوگیری از سردرگمی وی . 
v      تأمل نسبت به جوانب وعوارض تنبیه کودک ، ریشه یابی نا هنجاریها ،
v      عدم قضاوت وارزشیابی سریع مسایل ، زیرا این احتمال وجود دارد که عامل بسیاری از نا بهنجاریهای رفتاری ، والدین و مربیان باشند .
v      کودک نباید هیچ گاه احساس بی پناهی و نا امنی کند ، او باید از توجه ومحبت کافی بهره مند گردد و هیچ گاه نباید از تنبیه شدید ، به خصوص تحقیر ، سرزنش و بی اعتنایی استفاده کرد.
 انواع ناهنجاریهای رفتاری در کودک دبستانی
1- ترس : به طور معمول ، ترس در اثر یادگیری ایجاد می شود. والدین باید از بیان داستانهای تخیلی ترسناک به کودک اجتناب بورزند تا موجب ایجاد ترس در وی نگردند. مربیان نیز میتوانند، در ایجاد ترس در کودک دخیل باشند. گاهی اوقات مربیان برای اداره کلاس ، ترس را در کودکان ایجاد می کنند و خود را فردی مقتدر ، اخمو و انعطاف ناپذیر نشان می دهند. علاوه بر آن همکلاسی ها نیز موجب ترس کودک می گردند و این امر ، اثرات سوء روانی را بر کودک به جای می گذارد .  
2- دزدی : کودک به دلایل مختلفی دزدی می کند . کودک به دلیل نیاز مالی وعدم تأمین این نیاز از سوی والدین و یا به دلیل کمبود توجه و محبت ، دزدی می کند . ولی در گروه همسالان ناسالم ، با الگوگیری از آنها و تحت تأثیرشان ، به منظور جلب تأیید آنها ، دست به این عمل می زند .
3- ناخن جویدن : تحقیقات انجام شده ، نشان می دهد که ناخن جویدن در کودک ، در اثر احساس نا امنی و اضطراب به وجود می آید.
4-  پرخاشگری : تنبیه شدید بدنی ، انضباط خشک ، تحقیر وسرزنش ، عوارضی از جمله پرخاشگری را به همراه می آورد.
5- دروغگویی : کودک ممکن است که دروغگویی را از والدین یا برای به دست آوردن خواسته خود و فرار از موقعیت ناخوشایندی ، به دروغگویی مبادرت ورزد.
به طور کلی ، بی پناهی کودک در محیط خانه ، تنبیه بدنی شدید ، زندانی کردن کودک وآزار وی ، تحقیر وسرزنش ، بی توجهی ، عدم محبت متقابل ، طرد کودک ، نارضایتی ، احساس نا امنی ، اضطراب و محرومیت مالی ، سبب بروز ناهنجاریهای رفتاری در کودک می گردند . به عبارت دیگر ، می توان گفت که برخورد ناصحیح والدین در محیط خانه و مربیان در مدرسه موجب بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری در کودکان می شود.
به منظور پیشگیری از ناهجاری های رفتاری ، باید بین خانه ، مدرسه و مراکز تخصصی مشاوره ای ، هماهنگی لازم وجود داشته باشد . چنانچه ارزشها وباورهای خانوادگی ، متفاوت از عقاید و هنجارهای مدرسه باشد این تعارض ، می تواند زمینه ساز تشویق و نگرانی و در نتیجه ، بسیاری از اختلالات رفتاری در کودک باشد.   
نقش مشاوره در مدرسه و دوران ابتدایی ، بسیار حساس و با اهمیت می باشد ، البته مشاوره به تنهایی قادر به حل مشکلات کودک نبوده و برقراری ارتباط بین مشاور ، والدین ومعلم ، بسیار ضروری است .
نقش مشاوره در مورد افرادی که به نوعی دچار نقص و محرومیت جسمی ــ حسی ــ حرکتی می باشند ،‌ ازاهمیت وافری برخوردار است . 
دانش آموزانی که دچار مشکل جسمانی (معلولیت بدنی ) هستند ، حساسیت خاصی نسبت به نحوه برخورد اطرافیان دارند ، در نتیجه ، این امر بهداشت روانی آنها را به خطر می اندازد . اطرافیان هم باید به نحوی با این نقض برخورد نمایند که موجب احساس حقارت در وی نشوند . این کودکان را باید به گروههایی که توانایی پذیرش آنها را دارند ، هدایت نمود ، نه گروههای برتری که موجب احساس ضعف کودک می گردند. بر مبنای تحقیقات انجام شده ، حضور دانش آموزان ناشنوا یا کم شنوا در کلاسهای عادی و ابراز توجه کافی از سوی معلمان و همکلاسی ها ، می تواند موجب سازگاری این کودکان با افراد عادی گردد . بنابراین ، بهداشت روانی عامل بسیار مهمی است که نیازمند هماهنگی گروههای مختلف و برخورد های سالم تربیتی ، از بدو تولد کودک است و باید دقت کنیم که سلامت روانی کودکانمان را به خطر نیندازیم .          
 بهداشت (سلامت) روانی 
سلامت روانی چیزی بیش از فقدان بیماری روانی است .اغلب مردم از اهمیت حفظ سلامت جسمانی خود آگاهند و از روشهایی همچون ورزش منظم ، تغذیه مناسب و آزمایش های طبی مرتب برای کسب اطمینان از سلامتی خود استفاده می کنند . اما تعداد کمی از مردم به اهمیت حفظ بهداشت روانی خود واقف هستند. همه در زندگی فشار روانی را تجربه می کنند و میزان معینی از آن برای انگیزش مفید است. 
اما سطوح فشار روانی باید به دقت مورد باز بینی واقع شود . فشار روانی می تواند مشکلات جسمانی (از قبیل : فشار خون بالا ، سردرد ، گردن درد ، خستگی ) تولید کند و ممکن است سر آغازی برای ناتوانی روانی در بعضی از مردم باشد. دانشجویان ، به ویژه در مواقع امتحان وکادر دانشگاه به هنگام فشار کاری شدید ممکن است استعداد ویژه ای برای فشار روانی داشته باشند.
  معیارهایی برای کسب اطمینان از سلامت روانی وجود دارند ، بعضی از این معیارها عبارتند از :
 تغذیه مناسب داشته باشید.
به طور منظم ورزش کنید.
در حد توانتان کار کنید.
 با دیگران معاشرت داشته باشید.
روشهای ابراز وجود را یاد گرفته و به کار گیرید.
به اندازه کافی بخوابید.
به طور منظم بخندید.
اجازه ندهید مشکلات شما را در بر گیرد.
روشهای آرامش بخشی را فرا گرفته و به کار ببندید.
برای تفریحات وقت در نظر بگیرید.
حفظ بهداشت روانی مسؤلیت هر کسی است !
 
بهداشت روانی دوران بلوغ
نوجوانی یکی از مهمترین و پر ارزش ترین دوره های زندگی هر فرد محسوب می شود زیرا سرآغاز تحولات و دگرگونی های جسمی و روانی در او ست و بلوغ نقطه عطفی در گذر زندگی او از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی است . دوره نوجوانی به گروه سنی 10تا 19 سالگی اطلاق می شود و در اکثر کشورهای در حال توسعه ، بخش قابل توجهی از جمعیت را نوجوانان تشکیل می دهند . با توجه به این واقعیت که نوجوانان ، پدران و مادران فردا هستند پرداختن به مسایل بهداشتی شان (به خصوص بهداشت روانی آنها ) نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده ها ، جامعه و نسل آینده سودمند است و در برنامه توسعه هر کشوری می بایست به مسایل آنها توجه خاص شود .
 آشنا شدن با پدیده های جدید در زندگی، انسان را از بار هیجانی همراه آن پدیده که غالباً اضطراب و آشفتگی است می رهاند مطالعات روان شناختی نشان داده است که تأثیر منفی عوامل استرس زا که همراه با آگاهی قلبی است بسیار کمتر از زمانی است که عوامل استرس زا ناگهان و بدون مقدمه به انسان وارد می شوند .
در زمینه برخورد با پدیده بلوغ جنسی و تغیرات جسمانی و روانی متعاقب آن هر اندازه آگاهی نوجوانان ما بیشتر باشد نتایج مبحث این مرحله از زندگی در مسیر آینده نوجوان بیشتر است . آگاهی نداشتن و یا عدم آگاهی کامل و صحیح ، نوجوان را گیج و سر در گم می کند و این حالات نتایج منفی و زیان باری به دنبال خواهد داشت .
والدین و مربیان وظیفه دارند اطلاعات کافی در خصوص تغییراتی که در طول و به دنبال بلوغ جنسی در نوجوان اتفاق می افتد به تدریج و با استمرار ارائه کنند. عدم ارائه اطلاعات کافی و صحیح در مورد بلوغ باعث می شود که نوجوانان از منابع دیگر که معمولاً انحرافی است ، اطلاعات کسب کنند و این اطلاعات غلط می تواند او را به انحراف کشاند. 
 والدین و مربیان از 1 تا 2 سال قبل از بلوغ کامل نوجوان می بایستی اقدامات زیر را انجام دهند :
v      او را آماده کنند که به زودی و به تدریج تغییراتی را در جسم و روان خود احساس خواهد کرد.
v      به طرق مختلف او را مطمئن کنند که تغییرات ایجاد شده طبیعی است .
v      از این که این تغییرات در او شروع شده به او تبریک بگویند و خاطر نشان کنند که دوره ی جدیدی در زندگی او آغاز شده است.
v      خاطر نشان کنند که این تغییرات قطعاً شروع می شود اما زمان دقیق و مشخصی ندارد ، بنابراین اگر دیرتر از دیگران هم شروع شود یک امر طبیعی است .
v      به او بگویند که تغییرات جسمانی همراه با تغییرات روانی خواهد بود . این تغییرات روانی در سه بعد هیجانی ، خلقی و روانی اتفاق می افتد.
v      نکته مهم در دوره بلوغ برقراری ارتباط صحیح با نوجوان است . کودک دلبند دیروز شما با تغییراتی که در جسم و روانش روی می دهد پا به دوران بزرگسالی می نهد . به دلیل این که او می خواهد هویت جدیدی را برای خودش به دست آورد، طبیعی است که در برقراری رابطه با او مشکلاتی برای شما به وجود آید. برای این که روابط شما والدین و مربیان با فرزند یا دانش آموز نوجوانتان صمیمانه تر و گرمتر باشد ، لازم است که به نکات زیر توجه کنید:
 
v      پذیرش نوجوانان
گام اول برای ایجاد و تحکیم یک رابطه دوستانه و صمیمی با نوجوان این است که او را با همه کمی ها و کاستی هایش قبول داشته باشید.کاستی های رفتاری او همچون نقاط قوت و توانایی هایش بپذیرید واو را به عنوان فردی که دارای استقلال ، سلیقه های خاص و عقاید قابل ارائه است ، نگاه کنید. احساساتش را بپذیرید و اعتماد به نفس او را با کم اهمیت جلوه دادن اشتباهات و تقدیر از کارهای پسندیده اش بالا ببرید .                    
v      نوجوانانتان را درک کنید
درک و برداشت شما از زندگی و مسائل آن متفاوت از برداشتی است که نوجوان دارد . او زندگی را به ساده ترین وجه ممکن می نگرد ، به طوری که عقایدش برای شما پوچ و مسخره است .
نسبت به عقایدش بی اهمیت نباشید ، وی را مورد تمسخر قرار ندهید. چرا که این استهزاء به تداوم رابطه عاطفی با فرزندان لطمه می زند.
v      ارتباط را دو طرفه کنید
در بسیاری از اوقات و به دلایل گوناگون ممکن است شما والدین و مربیان به نوجوان بگویید که چه بکند و چه نکند و از او توقع حرف شنوی نیز داشته باشید. این برخورد با نوجوان که حاکی از ارتباط یک طرفه ، معیوب و غیر قابل دوام است ، منجر به سرکشی و عصیان نوجوان در برابر دستورات شما می شود و به رابطه عاطفی و صمیمانه بین شما و او لطمه می زند . در این مواقع بهتر است در برخورد با نوجوان ، هر زمان که سخنی را گفتید از او نیز سخنی بشنوید و نظر او را نسبت به وظایف محوله اش جویا شوید .
 
v      از دادن پند و اندرز مستقیم خودداری کنید
نوجوانان از شنیدن نصیحت و اندرز مستقیم و این که آنها را یک جا ارائه کنید و اشکالات رفتاری و گفتاری شان را تذکر بدهید گریزان هستند . نوجوانان اعمال خود را بی نقض می دانند و تحمل شنیدن پند و اندرز از جانب شما را ندارند. جهت اصلاح رفتار ، آنها را به طور غیرمستقیم نسبت به اعمال و رفتار نادرستشان آگاه کنید و خودتان الگویی برای آنها باشید تا با پیروی از رفتار و گفتار شما روش صحیح برخورد را فرا گیرند.آزادی عمل به نوجوانتان بدهید همانطور که به کودک نو پا اجازه می دهیم تا گاهی خود به تنهایی راه رفتن را امتحان کند و دفعاتی هم به زمین بیافتد، باید به نوجوان هم اجازه داد که تا حدودی پیامدهای رفتارهایش را تجربه کند و طعم برخی سختی ها را بچشد و برای زندگی مقاوم شود.
 
v      برای ارتباط با نوجوان وقت کافی بگذارید
نوجوانان نیازمند توجه هستند، آنها می خواهند صحبت کنند. اعتراض کنند و ازهیجانات و اتفاقاتی که در مدرسه می افتد یا از دوستانشان می شنوند، حرف بزنند، هر چه زمان این ارتباط با شما به عنوان مادر ، پدر و یا مربی بیشتر باشد خرسندی آنها بیشتر می شود و امکان ارتباط نادرست و غلط آنها کمتر خواهد شد.
 
v      توجه به تأثیر مشکلات اجتماعی
مشکلات اجتماعی تأثیرات ناخوشایندی بر نوجوانان دارد. عدم مداخله شما والدین و مربیان در بهبود شرایط اجتماعی، تأثیر تلاش هایتان را در خانه و مدرسه کمرنگ می کند.
انرژی سرشار نوجوانان نیاز به تخلیه دارد، در این سنین نوجوان دارای انرژی فراوان جسمانی است ، بخشی از این انرژی در غریزه جنسی نهفته است که در شروع دوران نوجوانی به طریق مقبول اجتماع قابلیت ندارد . نوجوان مقادیر از انرژی جسمانی خود را به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مبارزه طلبی ، حادثه جویی و ... تخلیه می کند.
تشویق نوجوانان به انجام ورزش های مختلف ، شرکت در فعالیت های الگو سازی برای آنان و تحریک آنها بر همانند سازی با آن الگو ها باعث می شود تا آنها انرژی خود را به طریق منطقی تخلیه کنند .
عدم ارائه اطلاعات کافی و صحیح در مورد بلوغ باعث می شود که نوجوانان از منابع دیگر که معمولاً انحرافی است، اطلاعات کسب کند و این اطلاعات غلط می تواند او را به انحراف کشاند.
 
v      وضعیت تحصیلی نوجوان را پیگیری کنید
در این سنین ممکن است فرزند شما نسبت به درس اظهار بی علاقگی نماید و به اموری مثل افراط در ورزش کردن، رسیدگی به سر و وضع خود و ... بپردازد. خود شما بهتر می دانید که پند و اندرز ، سرزنش و مقایسه با دیگران کار ساز نیست ، لذا علت بی توجهی او را نسبت به درس جستجو کنید و سعی در برطرف نمودن مشکل کنید.
           
v      آموزش مهارت در برقراری روابط اجتماعی
نوجوانان در دوره ی بحران بلوغ نسبت به تعلق داشتن خود در گروه کودکان و یا بزرگسالان سر در گم می شوند و ممکن است که در میان جمع خانواده یا دوستان و آشنایان، رفتارهای بزرگتر از سن و یا گاهی کودکانه تر از خود بروز دهند و روابط اجتماعی پسندیده ای برقرار نکنند . شما می توانید با شرکت دادن فرزند نوجوانتان در جمع دوستان و آشنایان مهارت روابط اجتماعی او را افزایش دهید، مثلاً با فرزند نوجوان خود به گردش های دو نفره بروید و در بسیاری از روابط اجتماعی نظیر آشنا شدن با دیگران ، خرید کردن از مغازه ، پیدا کردن نشانی یک مؤسسه و درخواست انجام کاری از یک اداره با وی تمرین عملی کنید .
 
v      استقلال طلبی نوجوان
نوجوان می خواهد از قید و بند های دوران کودکی که او را به خانوادهاش متصل کرده است ، جدا شود و الگو های جدیدی را جایگزین آنان کند. از طرفی نیز شدیداً به خانواده وابسته است و می خواهد که توقعاتش را برآورده کنند. لذا حس استقلال طلبی خود را با مخالفت ، مقاومت کردن و لجبازی با والدین و مربیان نشان می دهد و این نیاز نوجوان برای شما مشکل آفرین می شود. برای برخورد با این رفتار نوجوان ، بهتر است همیشه با به لحنی صحبت کنید که احساس نکند برایش تصمیم گیری می کنید. آزادی را به تدریج و متناسب با سنی که دارد به او عطا کنید و نظارت غیر مستقیم داشته باشید و اگر زمانی دریافتید که از این آزادی ، سوء استفاده کرده به او تذکر دهید و وی را متوجه اعمالش بکنید. بدانید که حذف آزادی ، برای یک مدت کوتاه می تواند برایش آموزنده باشد.
 

 
مدارس مروج سلامت HPS
امروزه سرمایه گذاری بر روی سلامت نوجوانان و جوانان در محیط های آموزشی به عنوان یکی ازمهمترین مداخلات نظام های سلامت مطرح بوده به نحوی که این مهم در قالب یک برنامه فراگیر به نام «مدارس مروج سلامت»(HPS) در حوزه سلامت نوجوانان و جوانان توسط سازمان جهانی بهداشت(Who) توصیه شده است.
بررسی شاخص های ارتقای سلامت در مدارس ابزار بسیار مناسبی برای سنجش اثربخشی مداخلات سلامت در حوزه سلامت نوجوانان و جوانان در کشور محسوب شده و میتوان قبل از تشدید مشکلات سلامتی در این گروه سنی،ابزارهای پیشگیری از آنها را طراحی و با سرمایه گذاری لازم زمینه کاهش بار بیماری ها را فراهم نمود.
ابتدا درسال 2001 میلادی سازمان جهانی بهداشت who در تعاملی چند جانبه با دست اندرکاران بین المللی ذینفع،برنامه مراقبت مدرسه محور را آغاز نمود.هدف عمده از این نظام مراقبت روزآمد نمودن اطلاعات سلامت در دانش آموزان،والدین و کارکنان مدارس بود.
در دسامبر 2005میلادی نشست مشورتی در EMRO برگزار گردید،در این نشست کارشناسان حوزه سلامت مدارس و سایر مدیران مربوطه از سایر کشورهای منطقه شرکت داشته و با تبادل تجربیات در مورد ارتقای سلامت در مدارس و دستیابی به بهترین رویکرد در زمینه طراحی شبکه مدارس مروج سلامت بحث و تبادل نظر نمودند.یکی از مهمترین ابعادی که در این اجلاس مورد بحث قرار گرفت،آموزش سلامت بود،چرا که یکی از مهمترین شاخص های مداخلات سلامت در محیط های آموزشی بوده و از آنجایی که مدارس تاثیر بسیار زیادی در رشد و تکامل کودکان و نوجوانان دارند و بسیاری از رفتارهای مخاطره آمیز سلامت نیز در سنین مدرسه شکل می گیرد،بسیاری از متخصصین علوم رفتاری توصیه می کنند براساس دیدگاه«تربیت از سنین کودکی»آموزش را باید از قبل از مدرسه و مدرسه آغاز کرد.
برنامه مدارس مروج سلامت در سطح منطقه مدیترانه شرقی علاوه بر اینکه ابزار بسیار مناسبی برای یافتن اولویت ها،تثبت برنامه ها و تامین منابع کافی برای برنامه های نوجوانان و جوانان و مدارس می باشد،امکان تبادل نظر را بین کشورهای مختلف جهان فراهم کرده و شرایط مناسبی را برای رقابت در بین کشورهای منطقه بوجود می آورد.این مدارس روند تغییرات رفتارهای مخاطره آمیز سلامت را زیر نظر داشته و بررسی می کنند.
رفتارهای مخاطره آمیز در منطقه مدیترانه شرقی
      عادات غلط غذایی
      عدم رعایت بهداشت فردی
      مخاطرات سلامت روان
      بی تحرکی
      رفتارهای جنسی مخاطره آمیز
      سوء مصرف مواد و الکل
      مصرف دخانیات
      خشونت
 
برنامه مدارس مروج سلامت ابعاد وسیعی از سلامت در محیط های آموزشی را در بر گرفته و تمامی جنبه ها از جمله محیط مدرسه،والدین و اولیاء،سلامت جسمی،روانی،اجتماعی و معنوی دانش آموزان را شامل می شود.براین اساس شبکه مدارس مروج سلامت شکل گرفته و با پیوستن تمامی مدراس منطقه با رویکرد ارتقا سلامت در جلسات منطقه ای نقاط ضعف و مثبت آن به تصویر کشیده خواهد شد.
 
مدارس مروج سلامت و ارتقای سلامت
مدارس مروج سلامت مکانهایی هستند که تمام جامعه مدارس به منظور فراهم نمودن تجارب و ساختارهای مثبت و ادغام یافته که سلامت دانش آموزان را ارتقا می دهد،دست در دست هم فعالیت می کنند.نظریه مدارس مروج سلامت یک مقوله بین المللی است،به گونه ای که بسیاری از کشورهای دنیا با حمایت از برنامه های مرتبط با این مدارس در راستای ارتقا سلامت گام بر می دارند.
HPS به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت است که با مشارکت فعالانه اولیاء، مربیان و دانش آموزان و با رویکرد، توانمند سازی دانش آموزان در زمینه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتی Selfcare))، آموزش همسانان و همسالان، منجربه افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شد.
براساس دیدگاه ارتقا سلامت طراحی و ارائه برنامه ها و مداخلات سلامت در چهار محیط توصیه می شود:
      محیط های ارائه خدمات بهداشتی درمانی
      محیط های آموزشی
      محیط های کار
      محیط های عمومی
در این میان محیط های آموزشی که بیشترین گروه هدف را در خود جای داده است مهمترین محل اجرای مداخلات ارتقای سلامت می باشند.
 
نکاتی را که باید دربرنامه مدارس مروج سلامت به آن توجه کرد:
      مدارس مروج سلامت با استفاده از مشارکت آموزگاران،دانش آموزان و والدین از طریق تشکیل گروه های کاری و مشورتی که به طور نزدیک با مدرسه در ارتباط هستند برنامه های خودرا در جهت دستیابی به محیط و آب سالم و پیشگیری از خشونت و آزار،با جوی آکنده از اعتماد متقابل و امکان دستیابی یکسان به فرصت های آموزشی و بهداشتی فراهم می آورند.
      مدارس مروج سلامت به معنی دستیابی به راه تازه برای اندیشیدن است که خود منجر به یافتن فرصت ها،سیاست ها و ساختارهای جدید می شود.
      می توان رهبران و اعضاء رسمی و غیر رسمی داشت و با ایشان به طور رسمی و غیر رسمی جلساتی برگزار نمود.
      تشکیل چنین مدارسی به حمایت گستره ای احتیاج دارد،لذا در این راستا باید از نیروهای علاقه‌مند کمک گرفت.
      برای انتقال نظر و اطلاعات ازپمفلت ها،پوستر و وسایل ارتباط جمعی کمک گرفت.
      این مدارس باید به گونه ای عمل کنند که تغییرات ایجاد شده توسط آنان،پایدار و بادوام باشند.
      آینده این مدارس نباید به تعهد و حمایت معدودی از اعضاء یا مدیران مدارس وابسته باشد.
برای این منظور رویکرد پیشنهادی این است که سیاست، عملکرد و ساختاراین مدارس به گونه ای تدوین شود که فعالیت های آن در زمره فعالیت های اصولی و بنیادی ادغام گردد.
 
رسالت
مدیریت سلامت محور در زمینه ارایه خدمت به نوجوانان و جوانان در راستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی باتاکید بر اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با جنسیت مورد نظر و مشارکت همه جانبه ایشان رسالت مدارس مروج سلامت می باشد. وظیفه اصلی ما ارایه استانداردهایی ست که در تعامل با همه نهادهای متولی این گروه به دست می آید وبرای هماهنگ سازی، خدمات قابل ارایه در نظام سلامت برای این گروه مخاطب به طور مستمر پایش خواهد شد.
مفهوم مدرسه مروج سلامت مزایای زیر را در بر می گیرد:
      الگویی جامع از سلامت به کار می بندد به گونه ای که تمامی جنبه های فیزیکی،روانی،اجتماعی و محیطی سلامت را در بر می گیرد.
      از طریق تشویق خانواده ها،آنان را در پرورش مهارت ها و دانسته های مرتبط با سلامت فرزندان سهیم می نماید.
      نقش و اهمیت محیط فیزیکی(ساختمان مدرسه،بهسازی محیط،آب سالم،محیط های بازی و ورزش و..)را در سلامت کودکان تعیین می نماید.
      اهمیت رسوم اجتماعی مدرسه را در حمایت از یک محیط آموزشی مناسب آشکار می نماید،محیطی که در آن شادابی دانش آموز تقویت می گردد.
      خدمات بهداشتی درمانی منطقه ای و محلی را به مدرسه پیوند می زند تا بر جنبه های مهم از قبیل آلودگی های انگلی،مالاریا و... که بر سلامت در مدارس تاثیرمی گذارد تاکید ورزد.
      با گسترش عدالت در ابعاد آموزش و سلامت،سبب افزایش شایستگی و مشارکت دختران و زنان در اجتماع می شود.
      محیط کار حمایتی و مثبت برای کارکنان مدرسه فراهم می آورد.
      مدرسه و جامعه را به مشارکت در اقدامات بهداشتی قادر می سازد،به گونه ای که دانش آموزان،خانواده هایشان و اعضای جامعه از این اقدامات بهره مند شوند.
 
اجزای مدرسه مروج سلامت
1.   آموزش سلامت
2.   سلامت محیط
3.   تغذیه
4.   مشاوره روانی اجتماعی
5.   سلامت کارکنان
6.   خدمات ومراقبت های بهداشتی درمانی
7.   تحرک بدنی
8.   مشارکت دانش آموزان،والدین وجامعه در ارتقای سلامت مدرسه
 
پیام روشن مدرسه مروج سلامت این است که:
      اعتماد به نفس، عزت نفس، ارتباطات و مهارت های ارتباطی برای رفاه و سلامت روانی، حیاتی هستند.
      توانمند سازی دانش آموزان جهت اتخاذ تصمیم گیری ها ی مهم در سلامت ضروری است.
      تشویق دانش آموزان به ورود در تصمیم گیری ها بسیار مهم است.
      زمینه یادگیری و تجربه را دردانش آموزان برای دستیابی به سلامت کامل ،ایجاد می کند. 
      به احتمال زیاد رفتارهای بهداشتی و ارزش های کسب شده در دوران کودکی و نو جوانی ،در طول زندگی ادامه پیدا می کند.
 
چشم انداز :
دستیابی به سلامت دانش آموزان ، والدین و آموزگاران در تمامی ابعاد
هدف کلی :
ترویج و استقرار مفاهیم ارتقای سلامت در بین دانش آموزان مدارس کشور ازطریق استقرار نظام مدارس مروج سلامت
اهداف اختصاصی
1. توانمند سازی دانش آموزان، پرسنل، اولیاء و مربیان در زمینه مفاهیم ارتقای سلامت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس مروج سلامت
2. ارائه خدمات سلامت در یک مجموعه ادغام یافته وارتقای شاخص های آن در سطح کلیه مدارس کشور
3. طراحی سیستم گردآوری دادها به منظور پایش، برنامه ریزی، ارزشیابی و رتبه بندی مدارس مروج سلامت در سطوح ملی ومنطقه ای
4. بهبود وضعیت بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به اختلالات و مشکلات سلامتی
5. بهبود الگوهای تغذیه ای دانش آموزان
6. پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز سلامت در دانش آموزان
7. بهبود شرایط فیزیکی و بهداشت محیط درمدارس
8. افزایش مشارکت دانش آموزان، کارکنان، اولیاء و مربیان در زمینه ارتقای سلامت نوجوانان و جوانان و جامعه در قالب شکل گیری برنامه داوطلبان سلامت
9. دستیابی به بهترین مدل و مکانیسم ها برای ایجاد شبکه های ملی ومنطقه ای در کشورهای مدیترانه شرقی براساس شواهد وبهره گیری از تمامی نظریه ها
10 .مرور و تبادل اطلاعات حاصل از تجارب و موفقیت های بدست آمده در زمینه مدارس مروج سلامت در سطوح استانی، ملی و منطقه ای
 
چگونه مدرسه مروج سلامت داشته باشیم ؟
برای رسیدن به مدرسه ای که ارتقا دهنده سلامت است وما آن را مروج سلامت می نامیم آگاهی، برنامه ریزی, اجراوارزیابی برای موفقیت برنامه ضروری است.
 
موارد اثر بخش در برنامه مدارس مروج سلامت
موارد زیر ونمونه های مشابه آن که برای موفقیت برنامه ضروری است می تواند ما را در دستیابی به مدرسه مروج سلامت یاری نماید:
      پشتیبانی مسولین و هیئت مدیره مدرسه و همچنین حمایت جامعه
      تعیین کمیته کاری یا هماهنگ کننده برای نظارت بر اجرا
      داشتن برنامه های منطقه ای متناسب با الگوی کشوری
      ارزیابی، به روز آوری اطلاعات و تنظیم برنامه عملیاتی، و ثبت مسائل و مشکلاتی که در حین اجرای برنامه بوجود می آید.
      منابع انسانی: تشکیل شبکه ذینفعان علاقمند، متعهد و مطلع در امر آموزش( بسیاری از افراد هیئت مدیره مدرسه و اولیاء مهارت ها و دانش خاصی دارند که می توان از آن استفاده نمود)
      منابع مادی: منابع مختلفی که نیاز به هزینه فراوان هم ندارند به تقویت وپیشبرد برنامه کمک می کنند. ( گیاهان، درختان، پوسترها و دیگر منابع که می تواند در زیبا سازی و سلامت محیط مدرسه مفید باشد، در عین حال اعضای جامعه مدرسه راآموزش دهد)
      فعالیت های آموزشی: در مراحل اولیه برگزاری کارگاه هایی برای معرفی و حمایت از hps ،شناسایی نیازهای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی در مورد مطالب مختلف بهداشتی از جمله بیماری های آمیزشی، ایدز،مواد مخدر، سوء تغذیه و مزایای استفاده از شیوه های زندگی سالم و همچنین شناسایی کسانی که در توسعه hps نقش کلیدی دارند.
 
معیار های انتخاب مدارس مجری:
      مدارس منتخب شهری دارای مراقب/ رابط بهداشت و مدارس روستایی، تحت پوشش بهورز فعال باشند.
      مدارسی که مدیر و کارکنان علاقمند و دلسوز در فعالیتهای بهداشتی داشته و برخوردار از نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان فعال، در اولویت میباشند.
      درصورت امکان، مدارس دارای پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت باشند.
      تشکل های بهداشتی دانش آموزی (بهداشتیاران و پیشگامان) در مدرسه فعال یا قابل سازماندهی وفعال سازی باشد.
      مدرسه از لحاظ ایمنی و وضعیت بهداشت محیط (بویژه سرویس های بهداشتی و آبخوری ها) مناسب و استاندارد بوده و کپسول اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در مدرسه موجود باشد.
      درصورت امکان مدارس منتخب دارای خدمتگزار یا سرایدار موظف باشند.
      مدارس مجری از مشاور تمام وقت یا نیمه وقت برخوردار باشند.
شاخص های برون داد برنامه :
      شاخص های سلامت نوجوانان وجوانان
      شاخص های شیوه زندگی ورفتارهای سالم
      شاخص های کیفیت نظام ارائه خدمت در مدارس
      شاخص های کمی ارائه خدمت
 
شاخص های نتایج برنامه :
      میزان کاهش بیماری های جسمی
      میزان کاهش رفتارهای مخاطره آمیزسلامت
      میزان افزایش بهره مندی توام با لذت در مدرسه
      میزان افزایش مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری ها در محیط مدرسه


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved