دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
ضمن تشکر از آقای حسین کوچکی بابت ارسال مطالب ؛ سایر همکاران علاقه مند می توانند مطالب خود را از طریق این صفحه با دیگران به اشتراک بگذارند .
فرم درخواست انتشار مطالب در پورتال از اینجا قابل دریافت می باشد .
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی شبکه تماس حاصل فرمائید .

   

قوانین نامرئی   شماره 1 
 
1- عمل و عکس العمل
 
یکی از قوانینی که خداوند برای نظم بخشیدن و برقراری عدالت در جهان وضع نموده است، قانون عمل و عکس العمل است. طبق این قانون هر اندیشه، گفتار و اعمال انسان به خود او بازمیگردد. بنابراین انسان آگاه باید دائماً مراقب گفتار وکردار خود باشد چون کوچکترین عمل او، عکس العمل دارد و به سوی خود او باز می گردد .
 
((هرکه سبب کار نیکویی شود، هم او نصیبی کامل از آن برد و هر که وسیله ی کاری زشت گردد از آن سهمی به سزا خواهد یافت و خدا برهمه اعمال خلق مراقب است.))      (85 نساء)
 
بنابراین جهان به طرزی شگفت آور عدالت را اجرامی کند. هر عمل و اندیشه انسان به خود او باز می گردد. اگر نیکی کند به خود کرده و اگر بدی کند به خود کرده است.
 
((هرکه گناهی کند به خود زیان رسانیده وخدا دانا و کارش از روی حکمت است.)) (111 نساء)
 
هر فکر و عملی که از انسان سر می زند به خود او برمی گردد. بنابراین بسیاری از رنج ها و مصیبت هایی که انسان در این جهان با آن روبرو می شود از نفس خود اوست و خداوند هرگز هیچ ستمی درحق بندگانش نخواهد کرد.   
 
((وآنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه ازدست اعمال زشت خود شماست. درصورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفومی کند.))      (30 شورا)
 
پس انسان باید بکوشد تاهمه اندیشه ها واعمالش درجهت خیرخواهی ونیک خواهی باشد چون عاقبت همه افکارش به سوی خوداو برمیگردد.
 
((خداهرگزبه هیچ کس ستم نخواهد کرد ولی مردم خوددر حق خویش ستم می کنند.))   (44 یونس)
 
قانون عمل و عکس العمل دایره وار و با نظمی شگرف اجرا می شود چرا که هیچ عدالتی بالاتر از عدالت خداوند نیست. اگر نیکی کنید به شما نیکی خواهد شد. اگرخیانت کنید به شما خیانت خواهدشد.
 
آیا راهی برای رهایی از نتیجه اعمال اشتباه گذشته نیست؟
اولین کار برای رهایی ، توبه و طلب بخشایش از خداوند است.
دومین عمل برای رهایی از عواقب این قانون نیکوکاری است.
 
((...که البته حسنات و نیکوکاری های شما سیئات و بدکاری هایتان را نابود می سازد این یادآوری است برای اهل ذکر))     (114 هود)
((پس آدم از خدای خود کلماتی آموخت که موجب پذیرفتن توبه ی او گردید زیرا خدا مهربان و توبه پذیر است . )) (37 بقره)
 
پس انسان باید دائما مراقب گفتار وکردار خود باشد و هرگاه ناخواسته مرتکب عمل ناپسندی شد بلافاصله ازخداوند طلب بخشایش کند و سعی در اصلاح آن نماید. بنابراین برای رهایی ازعواقب قانون عمل و عکس العمل باید از خداوند آمرزش بخواهیم و به اصلاح خطاهای خود بپردازیم . ......
 
 
((((( شماره2 روزهای آینده)))))   
 
 
قوانین نامرئی شماره2
 
 
2- شکرگزاری
 
((ای فرزندان کسانی که به کشتی نوحتان بردیم. چنان که نوح(ع) بسیار بنده ی شکرگذاری بود شما هم مانند او شاکر باشید.))   (3 بنی اسرائیل)  
 
خداوند نوح (ع) و پیروانش را برکشتی سوار نمود و آنها را از طوفان نجات داد. بنابراین شکرگزاری انسان را از غرق شدن در طوفان های مصائب و مشکلات زندگی می رهاند. خداوند درکتاب آسمانی نعمت های بیشمار خود را مثال می زند و از انسان می خواهدکه شکرگذار باشد.
 
((و باز به خاطر آورید وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید نعمت را می افزاییم و اگر کفر کنید به عذاب شدید گرفتار می کنیم.))        (7 ابراهیم)
                              
بنابراین یکی دیگر از قوانین اللهی قانون شکرگذاری است. طبق این قانون به هنگام سپاسگذاری نعمت های انسان افزوده می شود وهنگام ناسپاسی نعمت ازاو دریغ میگردد.این قانون ازطریق قدرت فکرعمل می کند.به هنگام سپاسگذاری فکرانسان برروی نعمت و برکت متمرکز می شود و بنابراین نعمت بیشتری را به سوی خود جذب می کند و هنگام ناسپاسی فکر انسان بر روی کمبودها و محدودیت ها متمرکز می شود و مشکلات بیشتری را به سوی خود جذب می کند. بنابراین یکی از مهمترین دلایل از دست دادن نعمتها، ناسپاسی است.
 
((.... و هر که شکر نعمت حق کند شکر به نفع خویش کرده همانا خدا(ازشکرخلق)بی نیاز، کریم ومهربان است.))    (30 نمل)
 
خداوند به سپاسگذاری انسان نیازی ندارد و سپاسگذاری فقط به نفع انسان است. زیرا خداوند ازهمگان بی نیاز است و اگر همه عالم شکر گویند و یا کفران کنند به ساحت اللهی گردی نمی نشیند بلکه سود شکرگذاری که دوام نعمت و پاداش اخروی دارد عائد خود انسان می شود همانگونه که زیان کفران نعمت فقط دامان خودش را می گیرد.
 
((اگر شما از لطف خدا شکرگزار باشید و به او ایمان آورید خدا چه غرضی دارد که شما را عذاب کند؟))    (147 نساء)
خداوند نیازهای ما را بهتر از ما می داند و قبل از آن که چیزی بگوییم آنها را برآورده میکند. هرآنچه می خواهیم و نیازمند آن هستبم پیشاپیش برای ما آفریده شده است. آنچه باعث خوشبختی و شادی انسان میشود به صورت هدیه ی خداوند از ابتدای آفرینش او در اختیار قرار دارد. وظیفه انسان شکرگذاری و شناخت و استفاده از هدیه ی خداوندی است.
 
((ای رسول به خلق بگو که شما باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان شوید، که آن بهتر و مفیدتر از ثروتی است که بر خود اندوخته می کنید.))    (58 یونس)
 
این هدیه میتواند استعدادی در هنر یا سایر علوم باشد. میتواند بی استعدادی در علم و هنر و استعداد در کسب وکار و تجارت باشد. هرچه خداوند به ما هدیه کرده مطابق نیازهای ماست. چون تنها اوست که از اسرار خلقت آگاه است. علم وحکمت خداوند بسار گسترده است و افکار محدود انسان نمیتواند آن را درک کند.
 
((آنها را جز به حق و از روی حکمت و مصلحت نیافریدیم ولیکن اکثر مردم از آن آگاه نیستند.))       (39دخان)
انسان با تلاش می تواند به بسیاری از خواسته هایش دست پیدا کند اما آیا آنچه به دنبال آن است به نفع اوست؟ 
حقیقت این است که فقط خداوند صلاح ما را میداند و تنها اوست که از مصلحت ما باخبر است. پس تلاش و پشتکار زمانی موثر است که در جهت خواست خداوند باشد. در غیر این صورت چه بسا آن چه به دنبالش هستیم به ضرر ما باشد.
 
((انسان با شوق و رغبت که خیر و منفعت خود را می جوید، چه بسا به نادانی با همان شوق و رغبت و زیان خود را می طلبد و انسان بسیار بی صبر و شتابکار است.))   (11 بنی اسرائیل)   
 
پس انسان همواره باید سپاسگذار باشد و بگوید: خدایا تو را شکر می کنم و فقط آنچه می خواهم که تو برایم می خواهی. او با چنین دعایی از شر همه رقابت ها، حسادت ها، تلاش های بیهوده رهایی می یابد و می فهمدکه اراده ی او باید در جهت اراده ی خداوند باشد .هیچ چیزآن طور که تصور می کنیم عالی نیست و برای به دست آوردن هیچ چیز نباید بیش از حد اصرار ورزید و خوبی های زمان حال را ازدست داد. همواره به خداوند بگویید :
 "خدایا من فقط آنچه رامی خواهم که تو برایم می خواهی و می دانی که به صلاح من است .
 
((خداست تنها مالک زمین و آسمانها، هر چه بخواهد می آفریند و به هرکه خواهد فرزند(دختر) و به هر خواهد فرزند (پسر) عطا می کند یا در یک رحم دو فرزند پسر و دختر قرار می دهد و هر که را خواهد عقیم (نازاینده) می گرداند که او دانا و تواناست.))   (50 شورا)
                                                            
وقتی به خاطر آنچه که داریم شکر گذاری نمی کنیم چگونه انتظار داریم که با داشتن چیزهای دیگر احساس خوشبختی کنیم؟ انسان ابتدا باید به خاطر دارایی اش خدا را سپاس گوید سپس خواسته های دیگری را به زبان آورد. ما هر لحظه می خواهیم که چیز بهتری داشته باشیم و قدر آنچه را که داریم نمی دانیم ولی واقعیت این است که در همان لحظه فقط آنچه که داریم باعث خوشبختی ماست و نیاز به هیچ چیز دیگری نداریم. بنابراین تنها وظیفه ما شکرگذاری وتحسین نعمت های پروردگار است.
 
((و همانا خدای تو درباره ی خلق دارای فضل و رحمت بسیار است ولیکن اکثر مردم شکر نعمتش بجا نمی آورند. ))    (73 نمل)
             
 
                                                                                                                     
 
گردآوری: حسین کوچکی
تصحیح و تنظیم : admin
 
  
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved